Принципи

Интернет и новите технологии придонесуваат за многу полесна и подиректна размена на информациите и знаењето меѓу луѓето, а таа размена поради нејзиниот обем многу тешко се контролира. Меѓу областите што трпат големо влијание е и областа на авторските права и правата на интелектуална сопственост и нивната заштита.

Повеќе…

Практични совети

Додека Принципите за фер употреба на туѓи авторски дела во онлајн медиумите ги даваат основните насоки, во оваа секција од интернет страницата можете да пронајдете подетални објаснувања за начините на кои можат да се користат делови од туѓото известување, заедно со позитивни и негативни примери.

Повеќе…

btn_poddrzi